Forhandlere med tapetboken til Norsk arv

Molo as Oslo, Den Gamlekrambod Trondhjem, Gamletrehus Hamar, Soria Moria Interiør Noresund, Byggnadsapoteket i Finnland, Inspirasjonshuset Brumundal, Lothe as Drammen, Halden Frvehandel Halden, Tapetgalleriet Oslo, Lindahl as Narvik, C. Fjulsrud interiør Eina, Maleren as Egersund, Senter for Bygdekultur Dovre.